bijzonder beheer1

Bijzonder beheer

Als u met uw organisatie terechtkomt bij de Bijzonder Beheer afdeling van de bank, komen er veel zaken op u af. U hoort nu bij de klanten waar de bank eigenlijk afscheid van wil nemen. Zo zal het u vast niet worden verteld, maar de feitelijkheid is dat er weinig ondernemers vanuit Bijzonder Beheer weer terugkeren naar een normale bancaire situatie. De bank wil taxatierapporten van u hebben, van panden, voorraden, et cetera. U moet door uw accountant allemaal nieuwe overzichten laten maken, waaronder meerjarenbudgetteringen en een liquiditeitsplanning. De rente op uw kredieten en leningen wordt verhoogd. De bank vindt dat het risico van u als klant is toegenomen en dat u een hogere vergoeding moet betalen. Vaak wordt ook door de bank het laatste stukje vrije cash afgesnoept. Bijvoorbeeld door de aflossingen te verhogen, waardoor u noodgedwongen de crediteurenbetalingen langer uitstelt en/of de belasting een of twee maanden later betaalt.

U hoopt op betere tijden. Binnenkort trekt de vraag vast weer aan. Of toch niet? In de praktijk blijkt dat de hogere rentekosten, extra kosten van de accountant en de hogere aflossing vaak het begin van het einde betekenen. Het is dan wachten op het moment dat de liquiditeitsdruk zo hoog wordt dat de belasting beslag komt leggen, een crediteur geen geduld meer heeft of u zelf 'op' bent.

Laat het u niet overkomen! Anticipeer direct als u zich met uw bedrijf in een Bijzonder Beheer situatie bevindt. Een Bijzonder Beheer situatie heeft vaak als gevolg dat u als ondernemer onder grote emotionele druk staat. Tybalt verander- en interimmanagement helpt u graag en kan voor u, door kennis van zaken op het gebied van Bijzonder Beheer (onder andere door een bancaire achtergrond), van grote waarde zijn. U kunt rekenen op een grondige ondersteuning en begeleiding die onder andere bestaat uit de volgende diensten:

  • gesprekspartner en medestander richting de bank
  • toetsing procedure op redelijkheid, onzorgvuldigheden en/of onjuistheden
  • schriftelijk vastlegging gesprekken en voortgang t.b.v. uw dossier
  • mediation tussen u en de bank om te komen tot een oplossing
  • bedrijfsscan en advisering met het oog op de toekomst 

Tybalt verander- en interimmanagement heeft onderhand al vele bedrijven succesvol bijgestaan in Bijzonder Beheer situaties. Een Bijzonder Beheer situatie heeft vaak niet alleen zakelijke gevolgen, maar is ook op uw privĂ©leven zowel qua proces als financieel van grote impact. Ook daarbij kunt u rekenen op een zorgvuldige ondersteuning en begeleiding van Tybalt.  

Afspraak maken? Bel 06 468 443 59 of mail info@tybaltmanagement.nl.