Tien Crisistips

1. Liquiditeit

Als uw onderneming er niet goed voor staat, is er vaak sprake van een tekort aan liquiditeit; u kunt uw nota’s niet meer binnen een acceptabele termijn betalen. Probeer uw debiteurentermijn te verkorten, eventueel in combinatie met een betalingskorting voor snelle betalers. Informeer uw belangrijkste crediteuren dat u een herstelplan hebt gemaakt en tijdelijk extra ruimte nodig heeft. Ook de belastingdienst kan u helpen. Vaak is een tijdelijke achterstand van 1 à 2 maanden acceptabel, mits u dit tijdig meldt en u vervolgens aan de gemaakte afspraken houdt! 

2. Gevolg en oorzaak

Betalingsproblemen zijn niet een oorzaak, maar een gevolg van de problemen. Steek uw kop niet in het zand. Uw onderneming is niet goed gefinancierd, uw management is te zwak, er zijn verkeerde inschattingen gemaakt of uw klantwaarde is niet groot genoeg. Vergeet het maar dat het overwaait en het automatisch beter wordt. Hou uzelf niet voor de gek. Ook het inbrengen van extra eigen vermogen zonder verandering van strategie, organisatie of aansturing is zinloos, slechts uitstel van executie. 

3. Tempo

In een crisissituatie moeten er vaak diverse zaken tegelijk gebeuren. Nieuwe liquiditeits- en budgetteringsoverzichten, een kostenreductieprogramma, veel communicatie met diverse stakeholders, een acute omzetactie en niet te vergeten een alomvattend herstelplan voor korte, middellange en lange termijn. Lukt u dit niet, schakel dan goede hulp in. Uw onderneming moet door deze fase heen en er is geen tijd voor slappe hap. 

4. De bank

U heeft altijd een goede relatie gehad met uw bank en er is altijd tijdig bijgepraat. Hele gerede kans dat de relatie verandert bij echt zware omstandigheden. De bank gaat kijken naar het worst case scenario, hun zekerhedenpositie, accountmanagers gaan zich indekken en wellicht krijgt u zelfs verplicht een adviseur toegewezen die u moet betalen. U heeft het stuur niet meer in eigen handen. Grijp het stuur terug, creëer zelf liquiditeit, zet de bank terug in de rol van kredietverstrekker. Het is uw bedrijf en u bent de ondernemer! 

5. De schuld van een ander...

Het is uw schuld dat het niet goed gaat met het bedrijf. Geef niet anderen de schuld. Uw medewerkers, uw debiteuren, uw concurrenten, de markt. Verspil geen tijd met deze verwijten, maar accepteer uw eigen verantwoordelijkheid en los de problemen die onder uw leiding zijn ontstaan gewoon op. U wordt er een sterker leider van. 

6. Tijdigheid

Problemen ontstaan niet zomaar. De omzet en de marge lopen gestaag terug, een grote klant kiest voor een concurrent, een project valt tegen. Anticipeer tijdig. Denk nooit dat iets op zichzelf staat. Accepteer kritische mensen om u heen, vraag regelmatig feedback, twijfel aan uw strategie en anticipeer. Problemen kun je vaak voorkomen door in de goede tijd reeds maatregelen te nemen. 

7. Aansprakelijkheid

Als ondernemer loopt u altijd het risico dat het niet goed afloopt. Beperk door de structuur van het bedrijf en uw eigen handelen schade achteraf. Wees kritisch op de zekerheden en borgstellingen die u afgeeft aan de bank, leg besluiten goed onderbouwd vast, meld tijdig betalingsonmacht, deponeer uw jaarcijfers op tijd en zorg voor een juridisch duidelijke splitsing tussen verschillende entiteiten. Van het woord 'paulianeus' handelen wordt u niet vrolijk. Regeren is vooruit zien. 

8. Doorstart?

Soms is alleen een technisch faillissement met doorstart nog een haalbaar scenario. Hiermee kunt u namelijk een onderneming, werkgelegenheid en een bron van belastingafdracht in leven houden. Trots en eer kunnen een dergelijk scenario in de weg staan, maar er zijn ook andere belangen dan uw eigen ego. Bij een dergelijk scenario zijn er uiteraard verliezers, de bank, crediteuren, etc. Geen gemakkelijke keuze maar soms onvermijdbaar. In dit scenario is vooronderzoek naar uw bestuurdersaansprakelijkheid, de onderbouwing van uw keuze en een zeer zorgvuldige communicatietiming van het grootste belang. Ook zult u met een curator moeten onderhandelen, niet altijd de makkelijkste en meest voorspelbare trajecten. En... de curator is vanaf de start een hele belangrijke crediteur. 

9. Boeman

Crisis vraagt om daadkrachtig en snel handelen, met vaak ook impopulaire maatregelen. Als u als ondernemer verder moet met de onderneming is het vaak wijs een beroepsboeman in te huren. Inclusief teflonpak glijdt de kritiek luchtig van ze af, uw doelstellingen worden bereikt en u kunt verder zonder al teveel persoonlijke schade. 

10. Toegevoegde waarde

Vergeet u last but not least niet dat iedere onderneming pas waarde heeft als deze klantwaarde genereert. Welke waarde heeft uw bedrijf voor uw klanten, waarin onderscheidt u zich ten opzichte van concurrenten, wat is uw klanttrouw, uw klanttevredenheid en zijn klanten bereid genoeg te betalen voor uw product. Dat laatste is het echte bewijs of uw bedrijf toegevoegde waarde heeft!