Agrarisch 2014Tybalt Agrarisch

Als boer of tuinder bent u op een punt aangekomen dat u met een aantal lastige vragen kampt. Hoe sta ik er voor? Is mijn beeld over de toekomst reëel? Zie ik de situatie te positief of misschien juist te somber? Wat zijn mijn kansen en wat zijn mijn bedreigingen? Komt het wel goed met mijn opvolging? Het liefst wilt u volstrekt open en discreet uw verhaal doen, zonder dat (zakelijke) belangen of (familie)banden een rol spelen. Tybalt verander- en interimmanagement staat u graag op professionele wijze bij.

Ook kan het zo zijn dat u zich in een Bezonder Beheer situatie bevindt. Een Bijzonder Beheer situatie heeft vaak als gevolg dat u onder grote emotionele druk staat. Tybalt ondersteunt en begeleidt u graag. Tybalt kan voor u, door specifieke kennis op het gebied van Bijzonder Beheer, van grote waarde zijn. Tybalt treedt voor u op als gesprekspartner met uw bank en verdedigt uw belangen. Tybalt maakt afspraken met uw bank met als doel uw Bijzonder Beheer situatie te beëindigen. 

Een kort overzicht van mogelijke diensten van Tybalt Agrarisch:

  • Bijzonder Beheer: begeleiding en ondersteuning
  • bedrijfsscan: snel de financieel-strategische situatie in beeld brengen
  • bedrijfsovernames: zowel overdracht binnen de familie als aan- en verkoop
  • coach: voor een (langdurige) begeleiding en motivering in lastige tijden
  • belangenbehartiging: bij lastige kwesties met bank of zakelijke relaties namens u optreden
  • koersbepaling: samen met u de juiste koers bepalen op basis van haalbaarheid en balans
  • tijdelijk uw bedrijfsvoering regelen

 

Direct een afspraak maken? Bel 06 468 443 59 of mail info@tybaltmanagement.nl.