Diensten

Tybalt verander- en interim management kan u op veel manieren bijstaan. Hieronder volgt een korte omschrijving van
mogelijke diensten van Tybalt. Leest u voor een uitgebreidere omschrijving de Tybalt Two-pager. Daarnaast vindt u onder het tabblad 'Diensten' een uitgebreide beschrijving over de diensten van Tybalt op het gebied van Bijzonder Beheer of Derivaten. 

 • Crisismanagement
 • Interimmanagement directie/mt 
 • Advisering op strategisch of tactisch niveau 
 • Opstellen strategisch organisatiebeleid 
 • Opstellen marketingbeleid 
 • Opstellen commercieel beleid
 • Opzetten en uitvoeren implementatieprocessen 
 • Opzetten succesvolle acquisitie 
 • Leiden van reorganisaties 
 • In gesprek gaan met banken, fiscus, schuldeisers, klanten en medewerkers
 • Actief op zoek gaan naar passende overnamekandidaten
 • Zorgdragen voor sluitende contractvorming bij overnames
 • Zorgdragen voor volledige integratie bij overnames 


Heeft u te maken met een ander issue en wilt u weten of Tybalt verander- en interim management u daarmee van
dienst kan zijn? Schroom niet, mail of bel 06 468 443 59.