IJsberg derivaten begint te ontdooien

Op 18 augustus vorig jaar publiceerde Tybalt de blog 'Het ware verhaal van derivaten in het MKB'. Ruim een half jaar later begint de ijsberg gestaag te ontdooien. Commerciële en publieke partijen struikelen over elkaar heen met een mix van ideële, politieke en commerciële motieven. Welke vorm of intentie dan ook, het maakt niet heel veel uit. In het belang van BV Nederland en de absolute drijvende kracht van onze landelijke economie, het MKB, zullen er concrete oplossingen moeten komen.

AFM heeft een niet erg sterk rapport geschreven met een paar softe aanbevelingen richting bancaire partijen. Krachteloos en een groot verschil met de stevige aanpak waar de Britse evenknie FSA voor heeft gekozen. Verschillende partijen hebben een indicatieve berekening gemaakt van de omvang van het derivatenprobleem en komen op een bedrag van 50 miljard. De Nederlandsche Bank en het collectief aan banken zwijgt echter, terwijl zij de juiste getallen direct paraat hebben. Koren op de molen van diverse marktpartijen. Juist in een land dat internationaal tweede staat op het gebied van persvrijheid is het kiezen voor openheid van het grootste belang. Daarna kan altijd nog worden gekozen wat wel en niet te doen. Zonder openheid zal de onderzoeksjournalistiek blijven jagen, gissen en oordelen.

Het kenniscentrum derivaten verdient een compliment. Ook hier wel enige achterliggende commerciële motieven, maar ja.. voor niks gaat de zon op. In ieder geval is het huiswerk buitengewoon goed gedaan en is het rapport SMART. In het rapport wordt de thematiek op compacte wijze, maar toch geheel compleet, weergegeven. Een klant heeft zelden tot nooit gevraagd om een derivaat. Een klant vroeg om een vaste rente en kreeg het derivaat als zogenaamd alternatief. Voor de bank was dit uit balansoptiek of vanwege het naar voren halen van verdiensten zeer aantrekkelijk. De klant vertrouwde blind op de bank. De gevolgen kunnen fors zijn, vooral bij staken of verkopen van het bedrijf of bij een lening en een derivaat die niet langer op elkaar afgestemd zijn. Banken verhogen bijvoorbeeld en masse opslagen op leningen waarop ook een derivaat is afgesloten. Hoezo vaste rente? Ook bij staken of verkopen van het bedrijf is de negatieve waarde van derivaten een grote belemmering en kostenpost. Het rapport van Kenniscentrum Rentederivaten kent concrete en simpel in te voeren aanbevelingen.

Banken zijn bang voor precedentwerking en laten het vooral aankomen op procederen. Met alle extra kosten voor de MKB-er vandien. En geprocedeerd wordt er. In diverse uitspraken zijn banken inmiddels veroordeeld tot schadevergoedingen vanwege onjuiste advisering, een slechte match tussen lening en derivaat en/of onvoldoende uitgevoerde zorgplicht. In 2017/2018 loopt het gros van de derivaten af en is het probleem voor een belangrijk deel verleden tijd. Financiële instellingen hebben dus groot belang bij het kopen van tijd. De vraag is echter hoeveel ondernemers tot die tijd het loodje zullen leggen en die bijvoorbeeld niet de middelen hebben of niet strijdvaardig zijn om voor hun eigen belangen op te komen. Het belang gaat hier verder dan de onderste steen boven halen of financiële partijen laten bloeden. Het gaat hier om ondernemers. Ondernemers die zorgen voor werkgelegenheid, welvaart en die dus eigenlijk simpelweg de boterham van alle financiële marktpartijen, de politiek en ambtenaren betalen. Deze ondernemers moeten geholpen worden. Respect voor enkele Tweede Kamerleden die niet hun kop in het zand steken. Nu nog een krachtige Dijsselbloem en een onafhankelijke kameronderzoek! 

Het volledige rapport van het Kenniscentrum Rentederivaten en de blog van 18 augustus 2013 kunt u hieronder lezen.  

Folkert Fennema

Reageren?


Rapport Kenniscentrum Rentederivaten, april 2014

Het ware verhaal van derivaten in het MKB, augustus 2013

ALLE BLOGS