Wat spreekt u af met uw bank?

Overeenkomsten maakt u vaak niet voor goede tijden, maar juist voor tijden dat het spannend wordt. Zo ook de afspraken met uw bank. Over het algemeen neemt u waarschijnlijk de algemene bankvoorwaarden, de voorwaarden voor uw rekening courant en de leningsvoorwaarden voor kennis aan. Iets om eens door te nemen op een regenachtige dag.

Dat dit onverstandig is blijkt uit diverse praktijkvoorbeelden. Het is aan te raden juist over basale zaken aanvullende afspraken met uw bank te maken en deze op schrift te stellen. Afspraken die afwijken van de algemene voorwaarden. Wat te denken van het feit dat u bij het accepteren van de algemene voorwaarden er voor tekent dat de bank alle kosten die zij bepaalt af mag schrijven van úw rekening. Tybalt heeft hier voorbeelden genoeg van. Onderzoekskosten, taxatiekosten en incassokosten die door de bank eenzijdig zijn bepaald, worden zondermeer afgeschreven van uw rekening. Dit staat volstrekt los van het feit of u ook vindt dat genoemde zaken nodig zijn, danwel dat u wellicht een geschil heeft met uw bank over een bepaalde gebeurtenis. De bank boekt af en u kunt hier niks aan doen.

En wat denkt u er bijvoorbeeld van dat uw bank zonder enige kennisgeving altijd uw spaarsaldo kan gebruiken om een lening of een debetstand op uw rekening courant te 'verrekenen'. In de algemene voorwaarden staat letterlijk dat uw bank dit mag doen zonder het vermelden van een reden en zonder voorafgaande kennisgeving. Lijkt mij helder dat u hier aanvullende schriftelijke afspraken met uw bank over moet maken of u moet er voor kiezen uw spaartegoeden en leningen/kredieten bij verschillende banken aan te houden. Ach, denkt u, dat valt vast wel wat mee. Nou het valt niet mee. In diverse gevallen zijn laagrentende leningen door de bank afgelost uit spaartegoeden, simpelweg omdat in deze gevallen de klant meer rente ontving dan betaalde.

Wist u ook dat de bank in bepaalde situaties de tegoeden op uw rekening kan bevriezen, dat credittegoeden en effectendepots standaard zijn verpand aan de bank en dat de bank uw betaalrekening op ieder moment kan opzeggen? Ook hier zal de standaardreactie van een accountmanager zijn, dat dit niet zal gebeuren. Maar waarom staat het dan wel in de algemene voorwaarden? Last but not least staat in artikel 22 van de algemene bankvoorwaarden dat (tenzij anders overeengekomen!) de bank de bij haar gebruikelijke kosten, rente en provisies in rekening mag brengen, deze ten alle tijden mag wijzigen en dat de cliënt ervoor tekent dat deze van de rekening mogen worden afgeschreven. Een absolute vrijbrief.

De Nederlandse Vereniging van Banken is namens haar leden druk bezig het vertrouwen van de maatschappij terug te winnen. Hoogste tijd dat de algemene voorwaarden, die al dateren uit 2009, worden aangepast aan dit streven en worden aangevuld met de nieuwe normen en waarden die de Nederlandse Vereniging van Banken zichzelf oplegt én de forse jurisprudentie die over diverse thema’s inmiddels beschikbaar is. Los hiervan bent u als cliënt er zelf bij. Maak met uw bank duidelijke schriftelijk vastgelegde afspraken wat u wel en wat u niet accepteert. Denkt u hier pas over na als het nodig is, dan bent u te laat! 

Folkert Fennema

Reageren?

ALLE BLOGS