Uur U voor Bijzonder Beheer

De komende maanden zijn cruciaal voor het bankenthema 'Bijzonder Beheer'. De laatste twee jaar worden we met name via de media, maar ook door juridische uitspraken, geconfronteerd met de excessen die de ziekenboeg van de bank voortbrengt. Al dan niet gekoppeld aan de discussie rondom rentederivaten zijn de verhalen van ondernemers over intimidatie, machtsmisbruik, absurde renteverhogingen, een veelheid van aan te leveren informatie, willekeur, geblokkeerde rekeningen, maar bovenal ‘angst’ niet van de lucht.

Er gaat geen week voorbij dat Tybalt niet een telefoontje ontvangt van branchebladen, kranten of televisiezenders die een programma voorbereiden over deze excessen, maar bovenal klanten willen spreken en het verhaal van deze klanten in beeld willen brengen. Leve de onderzoeksjournalistiek, want juist dankzij dit soort initiatieven komen zaken aan het licht die onze maatschappij scherp houden en waardoor onoorbare zaken en gedrag worden gecorrigeerd. En, ondanks het feit dat maar één op de honderd klanten zijn verhaal durft te doen, brengt dit de broodnodige sneeuwbal in gang die inmiddels geleid heeft tot politieke discussies en een verkennend onderzoek van de AFM. Het Nederlandse ondernemerslandschap is hierbij ronduit timide te noemen, mede door het volstrekt in afwezigheid schitteren van ondernemersverenigingen als MKB Nederland en VNO NCW. Dit zeker in vergelijk met onze Britse collega’s, die zich luidkeels roeren en waar inmiddels sprake is van miljarden aan schadevergoedingen.

De AFM heeft een verkennend onderzoek opgestart dat uiterlijk 1 april a.s. moet zijn opgeleverd. Vervolgens worden op 16 april a.s. diverse specialisten gehoord in de Tweede Kamer over de Bijzonder Beheer thematiek. Ondergetekende heeft het voorrecht (met diverse anderen) om van gedachten te mogen wisselen met de onderzoeksleiding van de AFM en op 16 april in de Tweede Kamer te mogen spreken met de vaste Kamercommissie Financiën.

Het onderzoek van de AFM is verkennend. Dit betekent dat er vooral wordt onderzocht of er voldoende signalen zijn om een diepgaand onderzoek uit te voeren. Of dit zo is, lijkt inmiddels een retorische vraag. Naar zeggen van de AFM is er een zeer groot aantal signalen binnengekomen. De AFM roept ook iedereen op die iets over dit thema te melden heeft om te mailen naar MKB@AFM.nl. Enige zorg lijkt op zijn plaats nu AFM niet bereid is haar onderzoeksopzet vrij te geven en ook geen individuele klanten spreekt. Juist de manier waarop je iets onderzoekt, het spreken met diegene die uiteindelijk wordt geraakt, is immers cruciaal voor de uitkomst. Maar goed, voordeel van de twijfel! AFM lijkt zich in persoonlijke gesprekken bewust van de ernst van de situatie en de negatieve gevolgen voor de Nederlandse economie. Stevigheid van de AFM in deze is een must, omdat de bankenlobby om zoveel mogelijk te bagatelliseren volop draait tot aan het bewust presenteren van onjuiste data toe. Dit in combinatie met een minister die meer met Griekenland bezig is dan met binnenlandse financiële zaken, een staatsbank die naar de beurs moet en de politieke wens tot rust in de financiële wereld. Voor ondernemers betekent dit dat ze zich meer moeten laten horen.

Tybalt heeft de AFM meerdere adviezen gegeven en zal dit ook op 16 april richting de Tweede Kamer doen:

  • De opzet van een onafhankelijk klachteninstituut voor zakelijke klanten. Nu kunnen ondernemers alleen naar de rechter en leggen het af tegen het tijdrekken en de diepe zakken van de bank. Uitbreiden van de taken van het KIFID naar zakelijke klanten ligt voor de hand. Het KIFID is een professionele organisatie met een infrastructuur om veel klachten af te handelen. De reactiviteit/passiviteit van het KIFID, het verrassend aantal niet ontvankelijke verklaarde klachten en de eenzijdige samenstelling van de commissies met veelal juridische medewerkers verdient echter sterke aandacht. Een klachteninstituut hoort zichzelf actief te promoten, toegankelijk te zijn en een oordeel te vormen vanuit alle lagen en disciplines van de maatschappij, of het nu om ondernemers, politici, ethici of juristen gaat.
  • Het aanpakken van de algemene bank- en financieringsvoorwaarden. De bank mag heel simpelweg gezien alles. Om extra zekerheden vragen, alles beslissen op kosten van de klant, alle rentes en kosten onbeperkt verhogen, kredieten eenzijdig opzeggen en ga maar door. De cliënt heeft echter geen enkele keus met betrekking tot deze voorwaarden en gezien het beperkte aantal banken in Nederland is overstappen in negen van de tien gevallen geen optie. Aan de ACM zal worden voorgesteld om te onderzoeken of er bij de Nederlandse banken de facto sprake is van kartelvorming. Wekelijks overleggen alle banken met diverse disciplines bij de Nederlandse Vereniging van Banken en alle banken hebben vrijwel dezelfde voorwaarden. Volgens mij zijn er sectoren die voor lichtere vergrijpen, zwaardere boetes hebben gekregen.
  • Het maken van beleid voor Bijzonder Beheer. Op dit moment bepaalt veelal de individuele accountmanager van Bijzonder Beheer de te nemen stappen. Heeft hij of zij een slecht humeur of staat de kop van de ondernemer de beste man of vrouw niet aan, dan bent u aan de beurt. En geen leidinggevende die een medewerker afvalt, daarmee graaft hij zijn eigen graf. Collectieve en aangescherpte spelregels voor Bijzonder Beheer zijn een must. Verbazend is dat de directeuren van banken dit niet zelf oppakken. Gevolg is dat wetgeving of jurisprudentie hen zal inhalen. U zult er de komende maanden nog op veel plaatsen over lezen.

Bent u ondernemer en zit u bij Bijzonder Beheer, mailt u dan uw verhaal naar ondergetekende en naar MKB@AFM.nl 

 

Folkert Fennema

Reageren?

 

ALLE BLOGS