We deden een plas en Bijzonder Beheer bleef zoals het was

De hoorzitting in de Tweede Kamer van 15 april jl. leverde veel discussie en publicaties op voor en vlak na de zitting. De vaste Kamercommissie Financiën stelde in een rechtbankopstelling drie uren lang vragen aan een elftal vertegenwoordigers van betrokken organisaties en een selectie specialisten. Centraal stond de vraag hoe het kan dat er zoveel wordt gemord over de dodencel van de bank, waarom er bij de politiek honderden meldingen binnen zijn gekomen van ondernemers en waarom in het AFM-rapport uitsluitend vorm en zorgvuldigheid in de communicatie centraal stond.

Bij de hoorzitting bleek dat alle Kamerleden een haarfijn beeld hebben, een prima connectie met het ondernemerslandschap en een duidelijke mening. De sympathie van de zaal, de Kamerleden en de niet-bancaire vertegenwoordigers ging duidelijk naar de ondernemer die of onfortuinlijker wijs of verwijtbaar in Bijzonder Beheer is terechtgekomen. Op zich niet gek in het huidige bancaire klimaat waarin de bank bijna niks goed kan doen. Wat zorgelijker is, is dat de politiek vraagt om munitie: “Wat moeten we doen?.” Ondanks de resultaten op het gebied van kredietunies, bonussen etcetera, is er eigenlijk fundamenteel sinds de start van de kredietcrisis weinig veranderd. Juist van de vaste Kamercommissie Financiën zou je een brede en integrale kijk of het Nederlandse Financiële landschap mogen verwachten. Van goed geïnformeerd naar visie en daadkracht dus.

Banken zijn gebleken half publieke semioverheidsinstellingen en de medewerkers dus eigenlijk ambtenaren. Des te meer verwondert het dat ondergetekende de afgelopen twee weken juist nogal wat ‘Foppingadreef-momenten’ had. Mijn verzoek om mijn kenteken aldaar standaard op te slaan en niet steeds opnieuw te hoeven doorgeven, riep vragende blikken op. Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken en Rien Nagel, Raad van Bestuurslid Rabobank, beloofden namens de bankensector beterschap als het ging om de communicatie vanuit Bijzonder Beheerafdelingen. Ook de bankierseed en het tuchtrecht zijn duidelijk. Klantbelang centraal en alle acties wikken en wegen of de klant daarmee is gebaat of wordt geschaad.

Zolang Bijzonder Beheer blijft zoals het was, is het enige resterende middel om het debat over individuele schrijnende casussen publiekelijk en in de media te voeren. Follow The Money is inmiddels uitgegroeid tot het gerenommeerde medium hiervoor. De komende tijd staan er diverse Bijzonder Beheer rechtszaken op de rol, zijn en worden de eerste tuchtrechtklachten ingediend en zullen aan u meerdere casussen worden gepresenteerd in de media.

Uiteindelijk keert de wal het schip. Tegen die tijd is echter de koe verdronken en werken de medewerkers die zich nu braaf schikken in een systeem waarin het huidige gedrag schouderklopjes oplevert, bij andere bedrijven. Daadwerkelijke verandering op korte termijn heeft meer power van ondernemers, specialisten en politiek nodig.

Tijd voor het volgende dossier op de stapel….weer ABN Amro?

 

 Folkert Fennema

Reageren?

ALLE BLOGS