De euro valt...

Als u een quizvraag zou worden gesteld, wist u dan dat de Europese Monetaire Unie bestaat uit 17 landen waar de euro geldt als het wettig betaalmiddel? Hoe ver komt u met het opnoemen van de landen? De EMU is echter niet hetzelfde als de Europese Unie, die bestaat uit 27 landen die met elkaar in een notendop streven naar verbetering in economische samenwerking.  

Uiteindelijk is het streven de euro in te voeren in alle lidstaten, maar wel als iedereen zich houdt aan de spelregels. En daar zit nou net de crux... Italianen en Grieken blijken toch wat anders in elkaar te zitten dan Noord-Europeanen. 

Maar gaat het eigenlijk wel om de veelbesproken begrotingsdiscipline? Slechts deels. Het gaat ook om gemeenschappelijke waarden en ... om Marketing. Zowel de landelijke als de Europese politiek faalt zichtbaar om dit adequaat aan te pakken. Deze week verschenen de meest recente onderzoeksresultaten van de Atlas of European Values. De overeenkomsten en verscheidenheid op verschillende onderwerpen worden goed zichtbaar gemaakt. Het belang van werk, het belang van het individu versus het collectief, het belang van het betalen van belasting, voel je je Europeaan of niet?  

In Griekenland kun je na een jaar werkloosheid niet terugvallen op een sociaal stelsel, maar moet je aankloppen bij de kerk of familie. Hoe anders is dit in ons land. Overigens scoort Nederland erg laag op het gebied van arbeidsethos. Wellicht gekoppeld aan ons sociale stelsel? Ten opzichte van sommige bloedfanatieke opkomende economieën belooft dit niet veel goeds voor de welvaart van ons land in de toekomst. 

De euro valt... niet. De prijs daarvoor is te hoog op het gebied van sociale onrust, internationale economische stabiliteit en prestige. Het IMF en de ECB zullen dit voorkomen. Wel is pijnlijk duidelijk geworden dat een gezamenlijke munt alleen gaat werken als beslissingsmacht meer wordt gecentraliseerd op Europees niveau. Eén Europese begroting, één fiscaal stelsel en één Sociaal Economisch beleid. Zonder een 'Verenigde leden van de Europese Unie' zal het wachten zijn op de volgende crisis. 

Misschien toch wel goed om een Hoofd Marketing aan te trekken die eens gaat vertellen hoe belangrijk Europa is, wat ze doet, voor welke waarden zij staat, hoe deze moeten worden vertaald en wat het belang is voor ieder Europees individu. 

Folkert Fennema

Reageren?

ALLE BLOGS