Effe geen cent te makken

In deze docusoap vestigden de Frogers de aandacht op het leven op bijstandsniveau en vroegen ze ondersteuning voor de voedselbank. Deze week stond het thema “Armoede in Nederland” weer hoog op de agenda. De reden hiervoor was divers.

De “crisis”, een nieuw rapport van het CBS en de verwachting dat de Nederlandse overheid extra gaat bezuinigen op het sociale stelsel. Roemer was er als de kippen bij om het thema in een niet inhoudelijk populistisch vat te gieten: “Mark Rutte is niet de premier van Alle Nederlanders, maar de spreekstalmeester van de miljonairsfair”. 

In Nederland zijn twee criteria om zogenaamde armoede te meten, de lage inkomensgrens en het-niet-veel-maar-toereikend criterium. Uit het onderzoek van het CBS blijkt dat het aantal huishoudens onder genoemde inkomensgrenzen de laatste 10 jaar fors is gedaald en naar verwachting in 2012 licht stijgt. De groepen die oververtegenwoordigd zijn in deze categorie huishoudens zijn eenouder gezinnen, niet westerse allochtonen in grote steden en ouderen in de jaren voor hun 65e cq start AOW uitkering. Deze groepen worden in de rapporten zo expliciet geduid, dat extra maatregelen hier specifiek voor kunnen worden bedacht. 

Overigens gaat de politieke discussie niet primair over de hoogte van de bedragen in ons sociale vangnet, maar wel over de condities wanneer je waar voor in aanmerking komt en voor welk percentage. Een niet meer dan normale discussie bij sociaal financiële herverdeling, zeker ook om de concurrentiekracht van ons land in tact te houden en bij voorkeur verder te verbeteren. Werken en het creëren van toegevoegde waarde moet het devies zijn. Overigens vergeet de Nederlandse overheid dat juist nu het moment is om vermogenden zwaarder te belasten en het 60% IB tarief her in te voeren. Een veel logischer socialistische stap dan verder bezuinigen. 

Rutte maakt bezwaar tegen de term armoede. “Echte armoede bestaat niet in Nederland”. Waarschijnlijk heeft hij gelijk, het sociale minimum in Nederland behoort tot de hoogste van Europa! De grote vraag is echter of deze discussie politiek wel op feiten zal worden gevoerd. 

In de breedte is de mens overigens nog steeds de meest sociale diersoort ter wereld. Hoe dun de sociale laag dan ook soms is, de mens zoekt naar sociale structuren en heeft veelal de behoefte om sociaal zwakkeren te ondersteunen. Of de drijfveer hiervoor nou angst voor sociale ontwrichting, een prettiger leefklimaat, of schuldgevoel is, maakt niet uit, toch? Het alternatief is de vrije natuur. 

Folkert Fennema

Reageren?

 

Met de buik vol, filosofeert men gemakkelijk over de armoede...
Georges van Acker

ALLE BLOGS