Wens voor 2012

Grutte_PierNou ben ik naar mijn mening geen chauvinist, heb ik weinig met de FNP en geloof ik al helemaal niet in de zelfvoorzienendheid van een regio of een land. Maar wel geloof ik in durf, lef, initiatief en je nek boven het maaiveld uitsteken. Met alle risico’s van dien. U vindt het toch ook leuk om bij een bedrijf te werken waar u trots op bent, waar eigenwaarde in zit, die wat bereikt, die vernieuwend is, waar spirit is?  

Friesland kent een rijke traditie aan spraakmakende persoonlijkheden, in alle vormen. Leiders, met daadkracht... met ballen. Neem bijvoorbeeld de laatste Friese koning Radboud die leefde rond 700 na Christus. De Friezen die een groot rijk hadden langs de Noordzeekust deden de Romeinen sidderen. Ze hingen hun eigen heidense Friese geloof aan. Radboud was een fel antichrist die zich niet liet bekeren: 'Wulfram, de christen, die hem bekeren wou, beloofde hem de hemel, als hij hem dopen zou. Doch met één been in de vont bedacht de Friese vorst zich snel. Trouw aan zijn verwanten ging hij liever naar de hel’. Of Pier Gerlofs Donia uit Kimswerd, 2,15 m lang en sterk als een beer. Een boer die na een aanval van Duitse landknechten het strijdtoneel koos, in een zeeslag 28 schepen liet zinken, 500 man overboord gooide en alle Saksen, Habsburgers en Hollanders die Friesland terroriseerden uit Friesland gooide. Ode aan Grutte Pier! 

Deze dapperheid, kracht en trots kende Friesland ook in het bedrijfsleven. Alhoewel de coöperatie een Britse uitvinding is, heeft deze een belangrijke rol gespeeld in het Friese bedrijfsleven. Bekend is de oprichting van de Coöperatieve Condensfabriek Friesland (CCF), die uiteindelijk via de Frico doorgroeide tot de Koninklijke Friesland Dairy Foods, waarvan het beslissingscentrum momenteel niet meer in Friesland aanwezig is. Een recent voorbeeld is de Friesland Zorgverzekeraar, die initieel als hoofdtaak de zorgverzekering voor de Friezen regelde en waar nog steeds 65% van alle Friezen voor zorg verzekerd is. Groot, groter, grootst leidde tot een overname van De Friesland door Achmea. De communicatie als fusie is psychologisch verstandig, maar je kunt de tijdklok instellen tot het label gaat verdwijnen. De historie leert dat dit in 70% van alle gevallen binnen vijf jaar het geval is. Wat natuurlijk ten stelligste zal worden ontkend. En wat de te denken van Friesland Bank. Een trotste bank uit het jaar 1913, een zuivelbank. Waar een zeer dappere Kuperus de banden met de Raiffeissenbank durfde te doorbreken en koos voor een zelfstandige bank. Wat een ballen. Helaas is de bank al jaren verliesgevend en verdampt het vermogen. Met de macht vooral bij niet Friese bestuurders en commissarissen is het een kwestie van tijd voordat de zelfstandigheid zal worden opgegeven. De zeggenschap van Friesland Bank assurantiën is inmiddels in handen van Delta Lloyd. 

Geen trots, geen historisch besef, gebrek aan durf en creativiteit, maar vooral angst regeerde bij het opgeven van de eigen lokale Friese identiteit. Friesland tendeert meer en meer naar een filiaaleconomie zonder zeggenschap en beslissingskracht. 2012 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het VN-jaar van de coöperatie. Doel is om het publieke bewustzijn van de rol van coöperaties en de groei hiervan wereldwijd te bevorderen. De coöperatie kon wel eens het retro medicijn zijn voor de huidige crisis. Anti Marx, anti kapitalisme en omarmd door Occupy. Nu nog krachtige leiders hiervoor. Leiders met ballen... Mijn wens voor 2012! 

Folkert Fennema

Reageren 

ALLE BLOGS