Een bank van de Friezen?

Over enkele weken maakt Friesland Bank haar jaarcijfers 2011 bekend. Geen schokkende gebeurtenis op wereldschaal, maar zeker een event wat zakelijk en bestuurlijk Friesland zou moeten interesseren. Enerzijds vanwege de eigendomsstructuur van Friesland Bank, die vanuit een oorspronkelijke coöperatie langzamerhand mystificeerde naar een NV waar een Vereniging Friesland Bank en latere bovenliggende stichting, vertegenwoordigd door een langzaam qua kwaliteit afbrokkelende groep Friese éminence grise, de feitelijke eigenaar is. 

Een bijzondere constructie in een kapitalistische wereld, waarbij je, als je naar de oorspronkelijke statuten kijkt, eigenlijk kunt zeggen dat de Friesland Bank toebehoort aan de Friesche Maatschappij. Ook is Friesland Bank een grote werkgever in de regio met haar 1000 personeelsleden en een van de laatste besliscentra in onze provincie, met als kanttekening dat Fries krachtig bloed in de koepel niet meer te ontdekken is. 

De jaarcijfers zullen slecht zijn, met een verwacht verlies ergens tussen de 50 en 100 miljoen euro. Je weet het niet precies want boekhouders zijn creatief, maar duidelijk is dat de mogelijkheden om te manoeuvreren met eenmalige baten haar einde hebben bereikt en tevens dat de grotere accountantsorganisaties onder een vergrootglas liggen en zich weinig speelruimte meer kunnen permitteren. Vertegenwoordigde Friesland Bank enkele jaren geleden nog een waarde van 1,5 mld, inmiddels is de waarde geslonken tot enkele honderden miljoenen euro’s en staat de solvabiliteit op een kritisch kantelpunt. In het halfjaarrapport 2011 vermeldde Friesland Bank dat de koers van haar belegging in Van Lanschot niet op beurswaarde gewaardeerd hoefde te worden en dat de daadwerkelijke waarde duidelijk hoger was. Met een huidige koers op 20 euro zal geen enkele accountant deze stelling meer kunnen goedkeuren en zal Friesland Bank fors moeten afwaarderen. Ook de voorzieningen op zakelijke kredieten, de zeer geringe balansgroei van kernactiviteiten, de geactiveerde belastinglatenties en de waardering van participaties baren zorgen.

Een paar dagen geleden maakte Friesland bank Assurantiën bekend dat haar algemeen directeur terugtreedt en wordt vervangen door een vertegenwoordiger van Delta Lloyd. Een logische stap omdat de zeggenschap van FBA niet meer bij Friesland Bank ligt maar door de verkoop van een 51% belang inmiddels bij Delta Lloyd. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat Friesland Bank bij de presentatie van de jaarcijfers haar zelfstandigheid zal opgeven. Rabobank als partner wordt te dominant en zal door de NMA nooit goedgekeurd worden. Bovendien lopen er teveel gezamenlijke belangen in syndicaten. Dan maar naar de Delta Lloyd Groep, als toevoeging bij Delta Lloyd Bank en Ohra Bank. Of ja, ABN Amro zou ook nog kunnen. Had deze club ook niet een 51/49 joint venture met Delta Lloyd? 

Slechte jaarcijfers, een slinkend eigen vermogen, kritische toezichthouders en op handen zijnde ratingverlagingen maken haar positie onhoudbaar. De grote hamvraag blijft echter of het gevoerde beleid van de afgelopen tijd een gevolg is van grote bestuurlijke incompetentie van RVB en RvC, een poging tot een bestuurlijke incompetentieverhullende vrijwillige overgave of een door toezichthouders gedwongen briljant geënsceneerde vorm van euthanasie om nieuwe DSB drama’s te voorkomen. Feit is dat onnodig waarde wordt en is vernietigd voor de Friesche Maatschappij. Met een slechts geringe mate van creativiteit ligt er voor Friesland Bank een prachtige onderscheidende toekomst. Hiervoor is echter wel visie en daadkracht nodig. Het is waarschijnlijk te laat. De kapiteins zijn onzichtbaar, zullen zich eruit manoeuvreren en terugkomen op andere bestuurlijk posities. De duikers zullen in het wrak op zoek gaan naar slachtoffers, onder het personeel, het klantenbestand en in de gemeenschap. Eeuwig zonde voor die bank van de Friezen!! 

Folkert Fennema

Reageren?

ALLE BLOGS