Een bank van de Friezen?, deel ll

De blog 'een bank van de Friezen' heeft veel reacties opgeleverd. Enkele negatief en vele positief die spreken over een eindelijk kritisch geluid over de verschraling van de zakelijke Friese identiteit in het algemeen en het schijnbaar onvermijdelijke voor Friesland Bank in het bijzonder. Maar ook 'kan het dan anders en zo ja, kom dan met een oplossing'.

 Deze oplossing ligt dichter bij dan je denkt. Back to Basics. Maar dan echt. Simpelweg een bank die spaart en uitleent aan particulier en MKB en teruggaat naar de basis waar zij begon en succesvol was. 

Friesland Bank heeft met Jort Kelder het afgelopen jaar veel creditgeld binnengehaald. Geld dat broodnodig leek voor de funding van de bank en om de steun vanuit het ECB-loket beperkt te houden. Het was echter duur geld. Friesland Bank keert een relatief hoge spaarrente uit, betaalt rente op een betaalrekening en kent een royale vergoeding op haar klimspaardeposito. Goed voor de toegestroomde creditklanten maar slecht voor de rentebasis van de bank. Helemaal als je bedenkt dat Friesland Bank een groot deel van haar verstrekkingen heeft uitstaan op basis van variabele rente. Verstrekkingen die in vaktermen een rentetypische korte looptijd hebben, maar een liquiditeitstypische lange looptijd. 

In plaats van het aantrekken van spaargelden had Friesland Bank veel beter haar Corporate Clients divisie (leningen > 5 mln) en Investment Banking tak kunnen afstoten. De balans van Friesland Bank was daardoor substantieel gekrompen en het aantrekken van extra spaargeld was niet nodig geweest. Als je simpelweg de kostprijs van het nieuwe spaargeld afzet tegenover de Corporate Clients leningen en kredieten is maar een conclusie mogelijk. Dit kan niet uit. Helemaal als je ook bedenkt dat Friesland Bank het risico van deze kredietportefeuille niet kan dragen. Eén substantiële voorziening op de portefeuille is voldoende om een normale jaarwinst weg te vagen. Ook Friesland Bank Investments is een bankvreemde poot en een uit de hand gelopen hobby van een voormalige bestuursvoorzitter. Er is geen enkele correlatie tussen FBI en Friesland Bank. Afsplitsing is zeer eenvoudig en maakt een substantieel vermogen vrij dat binnen de bank ingezet kan worden. 

Tevens wordt de hoeveelheid aan te houden eigen vermogen kleiner. Van groot belang nu deze onder druk staat. Aanvullend is dit eigen vermogenvraagstuk prima op te lossen door de structuur terug te brengen naar de oorsprong van een coöperatie. Splits het economisch belang en het stemrecht en breng het economische belang onder bij de belangrijkste stakeholders: een maatschappelijke stichting, klanten in de vorm van coöperatiecertificaten en het personeel. Wat zou hier een boost van verfrissend bankieren vanuit gaan. Betere marketing dan Jort, los van het feit dat het Friesland Bank terug brengt naar haar existentievraag. 

Voor de kern van het bankbedrijf is een regiemodel de ideale oplossing. Friesland Bank doet teveel in eigen huis. Dit maakt de IT organisatie te duur en de bedrijfsvoering c.q. projectenkalender te complex. Laat iedereen doen waar hij/zij goed in is. De outsourcing van de effecten backoffice naar Binck Bank is een goed voorbeeld. Als je het als klant niet weet, zie je het niet, de kostprijs is de helft van het uitvoeren in eigen huis en de infrastructuur is state of the art. Diverse andere processen zijn gemakkelijk en kostenefficiënt te outsourcen naar een specialist. 

Het runnen van een kleine bank kan heel profijtelijk zijn, simpel en onderscheidend. Achmea Bank met een balanstotaal van 14 miljard en 250 fte!! en het zeer stabiele trackrecord van Triodos zijn fraaie voorbeelden van rendabele en succesvolle kleine banken. Het geheim? Visie en executie. 

Folkert Fennema

Reageren?

ALLE BLOGS