Een bank van de Friezen? Laatste deel...

Laatste_deelWillen is kunnen en niet willen is niet kunnen. Het klinkt zo gemakkelijk. De ondergang van Friesland Bank is te wijten aan de crisis en aan de koers van het aandeel Van Lanschot Bankiers, bovendien is de bank te klein. Niets is echter minder waar. De ondergang van Friesland Bank is te wijten aan mismanagement van RVB en RvC. Er is nagelaten om de goede discussies te voeren, er was ook geen klimaat om te discussiëren en er was sprake van incompetentie op het hoogste niveau. Er was en ook is alle ruimte voor een zelfstandige Friesland Bank. Er had een keuze gemaakt moeten worden om de balans te verkorten, stoppen met Corporate Clients klanten en het verkopen van Friesland Bank Investments. Terug naar de kern van sparen en uitlenen aan particulier en MKB. Hierdoor was het niet nodig geweest om veel te duur Jort-spaargeld op te halen, was het eigen vermogen ruim voldoende geweest (en zou het nog zijn) en was de rentabiliteit van de bank na voorzieningen substantieel gestegen. 

De gevolgen van de vandaag aangekondigde inlijving door Rabobank zijn onevenredig. Iedereen kan uitrekenen dat in ieder geval 600 van de 900 arbeidsplaatsen zullen verdwijnen en er verdwijnt een gerenommeerd Fries instituut dat toebehoorde aan de maatschappij. Er komt 100 mln in een fonds ter stimulering van diverse aspecten van de Friesche maatschappij. 100 mln? Was het eigen vermogen van Friesland Bank niet 750 miljoen per heden? 

De Raad van Bestuur spreekt over een gemaakte strategische keuze. De inconsistentie van de keuze van Delta Lloyd voor de FBA-kant, Rabo voor de bancaire kant en een spoedprocedure bij NMA spreken echter boekdelen. Geen beleid maar ad hoc keuzes onder druk. Een ding is duidelijk: Rabobank heeft een werelddeal voor die 100 mln! 

Per vandaag is de Raad van Commissarissen niet meer actief. Ook twee leden van de Raad van Bestuur worden vrijgesteld van hun werkzaamheden. De zwakste schakel in de Raad van Bestuur en twee lokale rabo-managers gaan de overgangsdirectie voeren bij Friesland Bank. Het label gaat verdwijnen, de nog aanwezige maar al uitgedunde getalenteerde medewerkers zullen hun weegs gaan en klantinstroom zal beperkt zijn. Zeer ernstige gevolgen voor de 897 personeelsleden die hard hebben gewerkt en zich niet bewust waren van de wijze waarop besluitvorming tot stand kwam. 

Gezien de eigendomsstructuur ligt hier zonder twijfel een Corporate Governance vraagstuk. Bestuursleden en Commissarisleden zullen gehoord moeten gaan worden over het gevoerde beleid, de gemaakte keuzes en ook de niet gemaakte keuzes. De hoop is dat de Friese politiek hier de aanzet toegeeft. Of een op te richten stichting (behoud Friesland Bank) die nog wel durft te vechten? 

Kuperus zou zich omdraaien in zijn graf. 

Folkert Fennema

Reageren?

ALLE BLOGS