Friesland heeft productiebedrijven nodig

frieslandAlles wat u maar wilt weten over Friese bedrijven kunt u vinden bij de Kamer van Koophandel. Gedeponeerde jaarcijfers, eigenaren van een bedrijf, maar ook bijvoorbeeld aantal werknemers. Wie een uitdraai maakt van de Friese bedrijven boven de 100 medewerkers wordt toch een beetje verdrietig. Het overgrote deel van deze bedrijven maakt deel uit van een grotere groep. Als u daarnaast ook alle supermarkten, banken en Mc Donalds uit de lijsten haalt, resteert een hele kleine groep ondernemers die zich met trots DGA mag noemen van een groot Fries bedrijf. Waar zijn toch die Friese ambitieuze ondernemers gebleven die de wereld willen veroveren? Friezen staan toch bekend om hun karakter, durf en standvastigheid, of war das einmal.

Voor de 674.000 inwoners van Friesland zijn er in totaal 230.000 banen beschikbaar. Dit lijkt niet veel, maar als het aantal inwoners wordt verminderd met schoolgaande jeugd, gepensioneerden en mensen die niet willen of kunnen werken, resteren slechts 21.000 werkzoekenden. Uiteraard krijg je allemaal definitiekwesties en is ook de vraag hoeveel inwoners de zoektocht naar werk hebben opgegeven, maar formeel is het werkloosheidspercentage in Friesland rond de 7%, nipt hoger dan het landelijk gemiddelde. Leeuwarden blijft koploper met werkloosheid, maar laat wel een positieve trend zien. Zuidwest Friesland scoort op alle fronten goed en Oost- en Noordoost Friesland mag zorgelijk worden genoemd. Positief is dat Friesland, in tegenstelling tot veel Zuid-Europese landen een zeer lage jeugdwerkeloosheid kent van rond de 3%.

Opvallend is de verschuiving in sectoren. De dienstverlening en de gezondheidszorg laten een stijging in beschikbare banen zien en de agrarische, bouw en industriële werkgelegenheid krimpt. Dit is opletten geblazen. De dienstverleningstak verleent immers primair diensten, veelal aan de primaire en secundaire industrie en de gezondheidszorg biedt een behoefte die uit gemeenschapsgeld (wel steeds hogere eigen bijdragen) wordt betaald. Wij zullen met zijn allen wel ergens goed in moeten blijven, waaraan kunnen wij anders onze toekomstige welvaart ontlenen. Onze veel geprezen hoge arbeidsproductiviteit zal toch ergens tot uiting moeten komen. Wat heb je aan banken als er niks te financieren valt, aan communicatiebureaus als er niets te communiceren valt en aan gezondheidszorg als niemand het kan betalen.

Meer dan de helft van alle werkzoekenden is laag opgeleid en heeft een lage verdere opleidingspotentie. Ook het grootste deel van de vrijgevallen werknemers vanuit bijvoorbeeld faillissementen heeft een laag opleidingsprofiel. Om sociale stabiliteit en een welvaartsbasis te behouden, zal Nederland en zeker ook Friesland zich meer moeten gaan toeleggen op de secundaire sector, productie cq maakindustrie. En dit mag best met een hoge automatiseringsgraad, en in een niche en in productie met een hoge toegevoegde cq complexe waarde. Svp geen hoogdravende politieke ideeën meer, maar gewoon fabrieken die dingen maken. Dit is de oplossing voor de toekomstige Friese welvaart en werkgelegenheid. 

Folkert Fennema

Reageren?

ALLE BLOGS