Het antwoord op de crisis?

LC-debat d.d. 12-12-12

Door menigeen wordt gesproken over economisch mindere tijden. De vraag is echter of dit wel zo is, of... dat er sprake is van een nieuwe economische realiteit. De focus in de Westerse landen ligt op schuldreductie in zowel de private als publieke sector. Dit zal zich in toenemende mate terugvertalen naar een langjarig lager bestedingsniveau. Hoe keihard deze nieuwe monetaire werkelijkheid de dagelijkse realiteit kan beïnvloeden, kunnen ze ons in Griekenland veel over vertellen. Weliswaar langzamer, maar ook in Nederland is deze nieuwe werkelijkheid zichtbaar. Het is tijd voor een stapje terug. Het wordt krapper en de koopkracht gaat achteruit. 

In het bedrijfsleven vertaalt deze ontwikkeling zich in duidelijk meer faillissementen, schaalvergroting van bedrijven en minder animo voor het ondernemerschap. De vraag is of het ook anders kan, of er ook economisch andere modellen zijn passend in het huidige economische klimaat. Menigeen klaagt over de zeer klantonvriendelijke, arrogante houding van banken en de anonimisering van diverse grote bedrijven. Digitalisering versterkt deze trend, zaken regelen en kopen via internet en niet te vergeten callcenters en geautomatiseerde mailingen. 

Vorige week zei iemand tegen mij: "Weet je wat het beste kredietbewakingssysteem was wat er ooit is geweest? Dit was de bank, de bankdirecteur en de spaarder in een dorp." Wanneer iemand lokaal geld leende, paste hij wel op want de sociale controle was hecht. Alhoewel sommige grote bedrijven als Rabobank, Accon AVM en Achmea nog juridisch de coöperatieve structuur hebben, is sterk de vraag of klant en medewerker dit nog zo ervaren. Het van-, door- en voorprincipe is door de schaalgrootte ver weg komen te staan. 

Een groep gelijkgestemden heeft de quest opgepakt om te kijken of het ook anders kan. Deze steunt het initiatief van de Leeuwarder Courant voor een LC debatavond op 12 december a.s., over nieuwe economische structuren. Nieuwe samenwerkingsverbanden in dit internationale jaar van de coöperatie, waarbij met name betrokkenheid en eigen invloed centraal staat. De gastsprekers zijn van hoog niveau. Voormalig topman Rob Adolfsen van Agis zorgverzekeringen, opgegaan in Achmea, vertelt over zijn nieuwe startup; ANNO12. Met man en macht proberen we Rob te overtuigen om te starten met ANNO12 Fryslân en we zijn bijna zover. Tweede gastspreker is Paul van Oyen die inmiddels drie kredietunies heeft opgericht en waar intensief wordt gesproken over een Krediet Unie Friesland, die de plaats van de teloorgegane Friesland Bank kan opvullen. Geen eendagsvliegen, maar serieuze initiatieven om het anders te doen. 

Wilt u meediscussiëren en wellicht zelfs in een later stadium meehelpen? Meld u dan aan voor deze debatavond via debat@lc.nl

Ik daag u uit! 

Folkert Fennema

Reageren?

ALLE BLOGS