Het geweten van uw bank

Wat voor een MKB-er grote problemen oplevert of om serieus geld gaat, is voor een bank vaak een andere realiteit. Zo kreeg ik deze week voor twee bedrijven leasecontracten onder ogen die volstrekt intransparant waren. Eén A4-tje met een aankoopbedrag, een leasetermijn en een leasebedrag. In één van de contracten was sprake van een mogelijkheid tot koop aan het einde van de looptijd en bij de andere werd hier niks over gezegd. Navraag bij de leasemaatschappij leverde weinig tot niks op. Ze draaiden om de hete brij heen en in één geval werd ook aangegeven dat er niet werd gerekend met rente, maar met een omrekenfactor. Dan maar zelf aan het puzzelen in Excel. Wat is een acceptabele restwaarde na de looptijd, zit er een onderhouds- en verzekeringspremie bij in, et cetera. Uiteindelijk is alles terug te vertalen naar aflossing, rente, reservering voor onderhoud, verzekering en restwaarde. En gelooft u mij: deze quest levert hele interessante uitkomsten en discussiepunten op en... mogelijkheden tot besparen. Voor u tekent uiteraard! De betreffende leasemaatschappijen heb ik gemaild met het verzoek om offertes transparant te maken op voornoemde onderdelen. De kans dat dit effect heeft is klein, waarschijnlijk moet er eerst een brede discussie opgang komen over de gangbare mores. Ook hier is ethiek in het spel. De leasepolisaffaire 2014? 

Een tweede bankdiscussie had betrekking op de verkoop van een zakelijk pand uit een onroerend goed portefeuille. De klant wilde aflossen, iets waar een bank in deze tijd van dalende vastgoedprijzen en te hoge hypotheken toch blij mee zou moeten zijn. De klant vroeg zijn accountmanager vooraf om aan te geven wat de consequenties waren van de verkoop voor zijn bancaire positie en ook wat de gevolgen waren van de aflossing. De bank gaf aan dat er geen probleem was. Aflossen was prima en de bestaande lening kon blijven staan ten opzichte van het resterende onroerend goed. Geen probleem dus, tot de aflossing van de bank binnenkwam. Er werd boete in rekening gebracht. De lening was immers zakelijk, vervroegd afgelost en dat stond in de kleine lettertjes. Maar, het onderpand was verkocht en dan moet de lening toch worden afgelost? Klopt, maar wel met boete. Snapt u het nog? Dit vraagt om een proefproces. 

Last but not least de rekening courant met opslag. Een opslag die kan variëren, zeker nu de euribortarieven op een all time low staan. Maar mag de bank zomaar een opslag verhogen en ook de aflossing verhogen? Dat is maar zeer de vraag. Als de bank niet kan onderbouwen wat er echt is veranderd aan de feitelijke bedrijfssituatie en mogelijk het bedrijf in de knoei brengt, begeeft de bank zich op glad ijs. Zeker in deze tijd, waarin het zeer lastig is een financiering op een andere plaats onder te brengen, moet een bank zijn gedrag steeds meer wikken en wegen. En wat er van te denken als u ook een swap (rentederivaat) hebt afgesloten op uw rekening courant. Ik geef u 90% kans dat als de hoogte van het krediet niet meer in lijn loopt met de derivaatomvang of als de opslag op de RC wordt verhoogd als u een derivaat heeft, de bank een probleem heeft en niet u als ondernemer. 

Als het puntje bij paaltje komt, mag de bank minder dan u denkt. Heeft u ook een mooi voorbeeld? Laat het me weten. 

Folkert Fennema

Reageren?

ALLE BLOGS