Eerste spartelingen Kredietunie Friesland

Vorige week vertelden Paul van Oyen en Rob Adolfsen tijdens de LC-Debatavond vol enthousiasme over hun gedachtengoed. Rob als ervaren rot in het zorgverzekeringsvak over zijn Anno12 en Paul over het opzetten van kredietunies in het hele land. Nou kennen Paul en ondergetekende elkaar al een tijdje. We zijn samen op bezoek geweest bij diverse enthousiastelingen met name in het Friese, de gemeente, de provincie, et cetera. Het verhaal van de kredietunie krijgt overal een gewillig oor en applaus. Nou is dat op zich mooi en een goede voedingsbodem, maar hoeveel plannen komen het planstadium daadwerkelijk voorbij? Vaak zit het al dan niet succes met name in de executie. De proof is in the eating. Maar wat is om te beginnen nou eigenlijk precies een kredietunie? 

Een kredietunie is een coöperatie tussen MKB-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen en aan de andere kant MKB-ondernemers die geld lenen uit deze kas. Kredietgevende leden fungeren als coach voor ervaren of beginnende collega-ondernemers, de kredietnemers. Zij zetten zich in voor het succes van de ondernemer en vergroten daarmee de kans op het welslagen van zijn of haar onderneming. Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is op democratische leest geschoeid. Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. Een eventueel positief saldo aan het eind van het jaar komt ten goede aan de leden. 

Dat kredietunies een serieuze vorm kunnen aannemen blijkt wel uit een aantal buitenlandse getallen. In de VS is 30% van alle inwoners lid van een credit union en in Ierland bv zelfs 70%. Alleen in de VS alleen al gaat het om een bedrag van 830 miljard dollar. Dat de oprichting van kredietunies een tegenbeweging is op de huidige bancaire omgeving is duidelijk. Ook scheidend Rabobankvoorzitter Piet van Schijndel noemt de opkomst van kredietunies “een teken aan de wand” en roept de Rabobank op tot waakzaamheid. 

Begin januari komt een initiatiefgroep bijeen met daarin leden met diverse expertises met als doel om tot de oprichting van een Kredietunie Friesland te komen. Een spannend traject waarin ongetwijfeld nog veel ups en downs voorbij zullen komen. De tijd zal het leren! 

Folkert Fennema

Reageren?

ALLE BLOGS