Duurzame energie als veelbelovende sector

Nederland loopt fors achter bij de winning van duurzame energie. Met de huidige 4% energie die 'duurzaam' wordt opgewekt, bungelt Nederland zelfs onderaan. Los van alle discussies of de aarde echt opwarmt, of CO2 wel een probleem is en in hoeverre traditionele grondstoffen opraken, is het huidige maatschappelijke en politieke veld gebrand op een hoger percentage duurzame energiewinning. De politiek uitgesproken ambities koersen zelfs op een duurzame winning van 16-20% duurzame energie in 2020 en 100% in 2050. Voor ondernemers in deze tak van sport lijken, mits de juiste keuzes worden gemaakt, gouden tijden aan te breken. Provincies leggen speciale investeringsfondsen aan voor duurzame energie en er zijn grote bedragen beschikbaar als investeringssubsidies en voor fiscale aftrekmogelijkheden.

Wie zich gaat verdiepen in de eenheden van energie waant zich weer terug op de middelbare school. De Joules, kWh en ook calorieën voor diegenen die willen afvallen, vliegen je om de oren. Om een lang verhaal kort te maken gebruiken wij in Nederland 185 kWh per persoon per dag. Als je hiermee naar je energiemeter thuis loopt zal dit verbazing oproepen, maar als je weet dat slechts 5% van het Nederlandse energieverbruik voor rekening komt van huishoudens, valt de puzzel weer op zijn plaats. Met 185 kWh betekent dit dat u als persoon dagelijks 10 liter aardolie, 7 kuub aardgas en 2 kilo kolen verbruikt! 

Hoe keren we het tij en hoe bereiken we eerder genoemde doelstellingen? Puur technisch gezien, zonder nog een cijfermatige financiële analyse is dit niet zo heel erg moeilijk. Als wij namelijk alle schuine daken en gevels in Nederland die geschikt zijn optimaal benutten hebben wij 30m2 beschikbaar per persoon die gebruikt kan worden voor zonnepanelen en zonneboilers. Met de huidige stand van de techniek kan hiermee 40 kWh per dag worden opgewekt, ruim 20% van de dagelijkse behoefte. Wanneer wij 5000 km2 land en Noordzee gebruiken voor windmolens komt hier 50 kWh per dag bij. Voor het beeld: deze 5000 km2 is qua oppervlakte 5% van de combinatie van het Nederlandse landoppervlakte en het Nederlandse gedeelte van de Noordzee. Het benutten van 10% van de aanwezige Nederlandse aardwarmte is goed voor 10 kWh per dag per persoon en als we 50% van het Nederlandse landbouwarsenaal benutten voor gewassen die biogas en bio-ethanol opleveren, komt hier 15 kWh per dag bij. 

Alles met elkaar zitten we dan al op 60% van de totale energiebehoefte en dan hebben we het nog niets eens over het zuiniger maken van machines, het efficiënter maken van de verschillende duurzame energie-opwekkers, veel betere energie-opslagsystemen, smart grids om energie optimaal te distribueren, water gerelateerde energiebronnen, et cetera. 

Het kan dus allemaal prima. Met een beetje inzet zijn de doelstellingen haalbaar. Maar waarom gebeurt het dan nog niet? In deel 2 van deze blog gaan we in op de financiële kant van dit verhaal en de kostprijs per kWh van de verschillende energiebronnen.  

Folkert Fennema

Reageren?

ALLE BLOGS