Staat betaalt overname Friesland Bank

Friese_vlagOndanks het feit dat Friesland Bank inmiddels onderdeel is van Rabobank presenteerde Friesland Bank afgelopen vrijdag als aparte entiteit haar jaarcijfers 2012. 

Aan de klantenkant lijkt er niet zoveel aan de hand. De bruto kredietportefeuille blijft relatief stabiel (met als kanttekening dat kredietklanten toch geen enkele kant op kunnen) en ook het spaartotaal is onveranderd. Bij de samenstelling van het spaarsaldo valt direct op dat Rabobank na de overname heeft ingegrepen op de nicheproducten van Friesland Bank. Juist op deze producten werd ingezet om de balansverhoudingen recht te trekken met spaarrentes die boven het marktgemiddelde lagen. Het depositosaldo en de tegoeden op de Betaal- en Spaarmix lieten een forse daling zien en de laagrentende gewone spaarrekeningen een stijging. De veiligheid van de Rabo gaat voor het rendement. 

Veel interessanter is het om te kijken naar de bijzondere boekhoudkundige mutaties. Zo wordt er een onvoorstelbare 283 mln toegevoegd aan de pot kredietvoorzieningen, waardoor dit potje over een periode van drie jaar uitkomt boven een totaal van 500 mln. Kijkend naar de verdeling van de kredietportefeuille heeft deze voorziening vooral betrekking op de post kredieten aan grote ondernemingen. Juist over deze posten is zowel op het gebied van tarifering, kredietrisico en beleid zo fors gesproken. Snel rekenend betekent dit dat er bijna 25% wordt afgeboekt op deze portefeuille van grote kredieten. 

Boeiend in het verslag is niet alleen wat er wel in staat, maar ook wat er niet in staat. Het is een meesterwerk. Voor de liefhebber:

  • de details van de transacties met FBA, FBI en Optimix blijven onbelicht. Het effect op de jaarrekening is alleen macro af te lezen, vertroebeld door plussen en minnen van verschillende posten; 
  • op onderdelen zijn al balansposten overgedragen naar Rabobank tegen naar eigen zeggen boekwaardes. Welke dit zijn is veelal onduidelijk. Er is een nieuwe boekhoudterm: geruisloze doorschuiving na forse afboeking;
  • de in 2011 afgeboekte belastinglatentie is inmiddels door Rabobank weer opgevoerd en kan geconsolideerd gebruikt worden;
  • waar kan wordt afgeboekt. 33 miljoen(?) op de Friesland Bank panden, 6 miljoen op software, ......;
  • de herwaarderingsreserve van de overgedragen Van Lanschotaandelen is vrijgevallen en een groot deel van de balansgerelateerde hedgeposities is met verlies afgesloten. 

Voor wie er echt even voor gaat zitten, verbergt dit verslag nog veel meer leuks. Duidelijk is dat de boekhouders van Rabobank hun salaris weer hebben terugverdiend. Het resultaat van min 70 mln is gestuurd en had met een paar eenvoudige mutaties ook plus 50 mln kunnen zijn. Dit zou echter sociaal niet wenselijk zijn geweest. Per saldo krijgt Rabobank zelfs na haar gift van 125 mln aan de Stichting Fryslan Boppe geld toe op de overname van Friesland Bank. De fiscus betaalt door middel van de fiscaal compensabele verliezen, de balans is maximaal geschoond en als de balansposities volgend jaar zijn opgegaan in die van Rabobank en de Friesland Bank NV leeg is, kan Rabobank met een gerust hart voorzieningen uit de kredietenpot van Friesland Bank klanten laten vrijvallen. Tel uit je winst. 

Duidelijk is dat de overdracht van Friesland Bank naar de Rabobank vanuit de verkopende kant helaas een ondoordachte haastklus is geweest. De verkoopprijs betaald aan Fryslan Boppe is een schenking vanuit de overheid aan de Friese samenleving. 

Folkert Fennema

Reageren?

ALLE BLOGS