Duurzame Go!

HarvestaGGTybalt was afgelopen week betrokken bij het opstellen van een informatiememorandum voor een prachtig project wat zijn oorsprong heeft in de polder: HarvestaGG B.V. De bloedfanatieke ondernemer, van oorsprong veehouder, Jan Cees Vogelaar is de initiator en eigenaar. De voormalige voorzitter van de vakgroep melkveehouderij van LTO Nederland en oud commissaris van Friesland Foods houdt van uitdagingen en heeft zichzelf een forse uitdaging opgelegd. 

HarvestaGG heeft de afgelopen jaren door onderzoek in laboratoria en in de praktijk, kennis verworven om uit hernieuwbare biomassa groene grondstoffen te produceren die geschikt zijn voor velerlei toepassingen. Deze door HarvestaGG te produceren groene grondstoffen variëren van grondstoffen voor veevoeding, biobrandstoffen, groene Co2, turfvervanger voor de potgrondindustrie en/of van volledige plantaardige afkomst organische stof pellets voor bodemverbetering. Dit alles op plantaardige basis! Het volledige proces, bestaande uit cascadering van (natuur)gras, gewasresten en gewasbijproducten, zal plaatsvinden op zogenaamde HarvestaGG Green Goods Farms. Binnen tien jaar wil HarvestaGG B.V. uitgroeien naar een productie van circa 300.000 ton veevoer, 250 á 350 miljoen m³ groen gas dat kan worden omgezet in 140.000 ton bio-LNG (wat kan dienen als brandstof voor 6.000 vrachtwagens per jaar) en een miljoen ton turfvervanger. 

HarvestaGG biedt naast duurzame grondstoffen meer voordelen. Zo zijn deelnemende agrariërs verzekerd van een aantrekkelijke vergoeding voor de geteelde biomassa. De teelt van HarvestaGG gras geeft mogelijkheden tot verruiming van het bouwplan (croprotation) en een verbetering van de bodemgezondheid en een afname van het chemiegebruik in de reguliere akkerbouw. Tevens geeft het de lokale economie een impuls door middel van directe en indirecte werkgelegenheid. Maar ook kennisontwikkeling door middel van doorontwikkeling van het HarvestaGG concept heeft een meerwaarde voor de regio. Door de teelt van HarvestaGG gras wordt het organische stof gehalte in de bodem in positieve zin beïnvloedt, neemt de bioversiteit toe en wordt er ook in de bodem CO2 vastgelegd. In eerste instantie wil HarvestaGG twee HarvestaGG Green Goods Farms realiseren in Flevoland en één in de Haarlemmermeer. De eerste Green Goods Farm in Lelystad zal naar verwachting begin 2015 in bedrijf zijn. 

Het project zit in de grondverf, het informatiememorandum is klaar en voor de eerste Farm is 50 mln euro kapitaal nodig. De eigenaar brengt zelf een fors bedrag in, maar uiteraard is aanvullend bancair en equity kapitaal nodig. Geen sinecure. Want Nederland blijft zowel in beleving als in daden fors achter ten opzichte van onze buurlanden. Pensioenfondsen, banken, maar ook de 80 prominente equity partijen in ons land hebben hun draai in deze zekere toekomst nog niet gevonden. Tybalt heeft eerder ervaren dat geldstromen uit het buitenland, met name Engeland, makkelijker hun weg vinden in de Clean Tech business. En dat terwijl veel projecten stabiele rendementen en veel fiscale voordelen kennen. HarvestaGG biedt een rendement op eigen vermogen van ruim 10% en maakt geen gebruik van exploitatiesubsidies! 

In de politiek wordt veel gesproken over de ambitie om 16% duurzame energie te produceren in Nederland in 2020. Een schijntje nog ten opzichte van andere landen. Er zijn zoveel initiatieven, zoveel mooie plannen en kansrijke projecten. Er is maar één echte bottleneck: Nederlandse financiers en investeerders lopen achter bij hun buitenlandse collega’s. Wellicht een uitgebreide Go faciliteit voor duurzame projecten? 

Folkert Fennema

Reageren?

ALLE BLOGS