Verkoop Hotel en Conferentiecentrum Post Plaza

Post_Plaza-1Afgelopen week is Hotel en Conferentiecentrum Post Plaza verkocht. Tybalt had het voorrecht het proces namens verkoper te mogen begeleiden.

Geen sinecure, want met het hotel, het conferentiecentrum en het aangrenzende 'KPN gebouw' als verkoopobject beslaat het geheel bijna de helft van het oostelijk gedeelte van de Tweebaksmarkt in Leeuwarden. Het recht tegenover het Provinciehuis gelegen mooie bedrijf heeft een behoorlijke vastgoedcomponent. Verkoper is Jan Boomsma, een kleurrijke Friese ondernemer met een voorliefde voor monumenten en 'mooie dingen'. Koper een hotelgroep, genaamd Hoscom, met nu een vijftal fraaie niche hotels. Geen keten, maar juist een groep met individuele hotels met allure en een eigen identiteit. 

Het verkoopproces heeft al met al ruim zes maanden geduurd. Een proces dat veel vraagt van alle betrokkenen. Eerst al de zoektocht naar een partij die past als nieuwe eigenaar. Als u in vele jaren iets moois heeft opgebouwd, wilt u ook dat de nieuwe eigenaar de continu├»teit van het bedrijf kan borgen en uitbouwen. Bovendien bepaalt de eerste selectie en klik ook hoe het onderhandelings- en onderzoeksproces verloopt. Fiscalisten, juristen, accountants, BTW-specialisten, loonheffingsdeskundigen, asbestonderzoeken, bouwkundige keuringen, de bank, de OR en vakbonden... Allemaal stakeholders met wensen en eisen die in een harmonieus geheel moeten worden gegoten. Voordat na een Letter of Intent (LOI) echt met het onderhandelings- en contractengedeelte kan worden begonnen, bent u vele ordners verder. En juist dit proces is zo belangrijk. Het borgt dat zowel de koper als verkoper over alle informatie beschikt om later in het proces goede contracten op te kunnen stellen en dat ook na de daadwerkelijke transactie de kans op tegenvallers of verschil van inzicht zo klein mogelijk wordt. 

De wijze waarop een transactie wordt ingericht, maar ook vastgelegd, bepaalt de (toekomstige) rechten en plichten van zowel de koper als de verkoper. Ook kan juist deze inrichting de aantrekkelijkheid voor alle partijen vergroten. Het laatste wat u in dit soort gevallen wilt is dat er ruim na koop of verkoop nog fiscale tegenvallers om de hoek komen, of dat er een beroep moet worden gedaan op de in de koopovereenkomst opgenomen garanties. 

Wees niet de houthakker die het zo druk heeft met houthakken dat hij geen tijd heeft om zijn bijl te slijpen. U hoeft het niet moeilijker te maken dan het is, maar zorg ervoor dat u uw (juridische) organisatiestructuur en bedrijfsvoering op orde heeft en ook goed hebt vastgelegd. Een overdrachtmoment, om wat voor reden dan ook, kan altijd sneller komen dan u denkt! 

Folkert Fennema

Reageren?

ALLE BLOGS