Het moeras der derivaten

"Weapons of mass destruction", volgens Warren Buffet.  "Onvoldoende naleving van de wettelijke eisen", zegt de AFM. "Niet in alle gevallen heeft de bank gehandeld zoals het betaamt", aldus Wiebe Draaijer.

Na jarenlange inhoudelijke en politieke discussie, een sneeuwbal die maar niet leek te gaan rollen, is eind vorig jaar het definitieve herstelkader rentederivaten gepubliceerd. Het gros van de ‘niet professionele’ houders van rentederivaten wordt daarmee gecompenseerd voor slechte advisering c.q. misselling door banken.

Erg spontaan kwam het niet tot stand. Er moest behoorlijke politieke druk worden uitgeoefend. Nederland liep ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk fors achter de muziek aan en de AFM blonk ook niet uit in pro activiteit en kennis van de materie. Maar, ‘eind goed, al goed’. De derivatencommissie heeft in opdracht van de minister een kwalitatief zeer goed, doorwrocht en toch leesbaar herstelkader gepubliceerd.

Dat dit vooral te danken is aan Theo Kocken, is voor de kenners meer dan duidelijk. Kocken had de schijn vooraf tegen. De onderneming Cardano waar hij aan gelieerd is, verdient zeer royaal aan het geven van adviezen aan diverse partijen over derivaten en is nu ook betrokken bij het opruimen van de troep. Mooie boel. Kocken heeft deze schijn echter met verve gepareerd door heldere standpunten en vooral een adequaat en op papier ruimhartig herstelkader.

Eind goed, al goed?
Of toch niet? Het spel is namelijk pas begonnen. Het werk van de derivatencommissie zit er in beginsel op en de banken moeten onder controle van de AFM gaan uitvoeren. En daar begint het gelazer weer. Net voor de kerst stuurt Rabobank een brief dat het voor sommige relaties weleens 2018 kan worden voordat er wordt uitgekeerd. Het moet namelijk wel zorgvuldig gebeuren! Dezelfde bank alloceert 250 medewerkers voor het derivatenverhaal. Wat gaan deze mensen in vredesnaam de hele dag doen? Los van het feit dat er geen 250 mensen bij Rabobank werken met verstand van derivaten, behandelt één medewerker in dat geval drie of vier dossiers per maand! Het gros van de verkochte derivaten zijn plain vanilla swaps en een beetje kundige medewerker behandelt minimaal drie dossiers per dag. Het heeft dus veel weg van traineren, of de derivatenpoule is een handige exit poule voor de vele overtollige medewerkers.

Wees alert

  • Heeft u een derivaat of derivaat gehad? In sommige gevallen informeert de bank u niet, maar moet u zelf actie ondernemen! 
  • Ook de positie van sommige gefailleerde ondernemers blijkt boeiend. Gaat de bank de schade uitkeren aan de boedel c.q. het salaris van de curator?
  • Blijft de politiek scherp met de ophanden zijnde verkiezingen, of gokt de financiële sector op verslapping na de verkiezingen? 
  • Is de AFM nu wel bij de les en hebben ze echte expertise aangetrokken of ingehuurd?

Wordt vervolgd!

Folkert Fennema

Reageren?