Werkwijze 2014Werkwijze 

Wanneer binnen uw organisatie een crisis, strategie- of managementissue speelt, kunt u Tybalt verander- en interim management benaderen. Na een inventariserend gesprek werkt Tybalt binnen een week in grote lijnen een plan van aanpak uit. Wanneer het plan u aanspreekt wordt een samenwerking aangegaan. Het komt voor dat Tybalt wordt benaderd op het moment dat een faillissement in zicht is. In dat geval wordt, om het tij te keren, een korte-termijn-plan opgesteld en volgt een lange-termijn-strategie later. Tybalt gaat daadkrachtig te werk en mijdt daarbij onnodige en vaak kostbare vormen van managementvoering. De plannen zijn niet wollig en abstract, maar helder en concreet. Tybalt stelt niet alleen beleid op, maar zorgt ook voor een krachtige implementatie. Direct contact opnemen? Mail of bel 06 468 443 59.